Styrelsen

Alla ideella föreningar och stiftelser behöver ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet och förvaltning. För en ideell förening ansvarar styrelsen att bereda olika frågor, verksamheten och förvalta föreningsstämmans beslut.

Ett aktivt engagemang hos styrelsen skapar de bästa förutsättningarna för en välmående förening. Att arbeta i en styrelse är både roligt och spännande och ger dig en möjlighet att jobba med det du brinner för. Du utvecklas som person och får dessutom massa erfarenheter. Är du intresserad av att gå med i styrelsen kan du kontakta valberedningen.


Det är vi som sitter i styrelsen

Ordförande

Emma Kinnunen


Vice Ordförande

Ann Lind


Kassör

Angelika Bäckman


Sekreterare

Camilla Forsgren


Ledamot

Birgitta Bjuhr


Ledamot

Linda Rislund


Ledamot

Viktoria Einarsson


Suppleant

Emma Rezai


Valberedningen

Om du funderar eller vill engagera dig i styrelsen så är du välkommen att ta kontakt med valberedningen.
​Varje år så finns det poster som behöver tillsättas, inga förkunskaper krävs.

Vakanta poster

Suppleant

Valberedning


Sammankallande

Sofia Björkbacka


Valberedning

Nadja Wänting


Vill du vara med i Styrelsen/Valberedningen eller har andra frågor?


Revisorer

Revisor

Rune Grundström

Revisor

Eva Olsson

Revisorsuppleant

Jörgen Viklund