Om RUG

Vännäs BHK har 2020 startat upp RUG på nytt med mål att försöka utbilda fler auktoriserade funktionärer för MH och MT samt i förlängning kunna arrangera flera MH/MT i vår region. RUGs uppgift är att arrangera mentalbeskrivningar och tester då Svenska Brukshundklubben har ett avelsansvar för vissa raser, så kallade "Bruksraser".


Sammankallande i RUG

David Robertsson

Foto: Vanja Enquist

Vill du vara med i RUG eller har andra frågor?