Bakgrund

Under perioden 1 mars – 20 augusti är det lagkrav på att hund ska vara kopplad.
Mer information om lagen går att läsa i ”Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter” 16 §.
​För detta krav har SBK erhållit en dispens som gäller under specifika former.
För träning med okopplad hund behöver detta ske med en av styrelsen utsedd träningsledare.

Träningsledare

Träningsledare är en person som blivit tilldelad träningsledarbevis av styrelsen och som är påläst om de lagar som inverkar på träning med okopplad hund.
​Träningsledarbeviset som tilldelas av styrelsen vid VBHK är endast gällande vid VBHK anordnade träningstillfällen. För att träningen ska anses vara av VBHK anordnad, skall träning i förväg annonseras och deltagande rapporteras. 

Ansökan

För den som är intresserad av att erhålla ett träningsledarbevis, skickar sitt intresse till styrelsens via formuläret nedan.
I sin anmälan om intresse, skall det tydligt framgå; för- & efternamn, telefon-nr.
Styrelsen kommer därefter på nästkommande styrelsemöte fatta beslut om personen är aktuell för att tilldelas ett bevis.
Notera att viss handläggningstid förekommer så skicka gärna in intresseanmälan redan i februari för er som behöver det under säsongen.
Bevis som utfärdas vid VBHK gäller i två år från då det utfärdas och sker först efter att personen tagit del av dokumentet ”Beslutade anvisningar under den s.khundförbudstiden” – SBK samt ”218-1127- 2020 - Länsstyrelsen Västerbotten svar gällande tillståndet" (se nedan filer).

Styrelsen

Styrelsen kommer löpande föra register på vilka som har aktiva träningsledarbevis.


Läs igenom dokumenten innan du skickar intresseanmälan

Beslutade anvisningar under den s.khundförbudstiden VBHK
PDF – 159,0 KB
218-1127- 2020 - Länsstyrelsen Västerbotten svar gällande tillståndet VBHK
PDF – 365,3 KB

Intresseanmälan till träningsledarbevis hos Vännäs BHK: