Skotträning - Öppna träningarna

Under sommarsäsongen så försöker vi anordna skotträningar på klubben så medlemmar som önskar att träna detta antingen inför tävling eller bara som vardagsträning får möjlighet till det. Upplägget bestäms utifrån deltagarnas önskemål och alla hjälps åt. 
Bra att tänka på är att om hunden är ny på detta eller väldigt ung så är det lämpligast att börja med ganska stort avstånd från skytten och skotten samt ha hunden i aktivitet, exempelvis lek eller promenad. Med tiden så kan man närma sig mer och mera.
Skotten skjuts med en 9 mm startpistol med knallskott och skytten står aldrig närmare än 40 m från närmsta hund.

Frågor om skotträning?