Hur freestyle går till

Ett program ska innehålla flera olika rörelser som hunden utför tillsammans med sin förare. Programmet ska innehålla mycket show och glädje och utstråla samarbete och tajming mellan förare och hund. Hunden ska vara följsam och lydig för dina kommandon och det ska synas att du och hunden genomför programmet tillsammans. Ett program består av bitar som tillsammans ska bilda en harmonisk enhet. Den första biten är de olika rörelserna som hunden utför. De andra bitarna går ofta in i varandra; musiken och temat för programmet och till sist att sätta ihop alla rörelser till ett program som följer musiken, det som kallas för koreografi. En av de viktigaste grundreglerna är att rörelser och tempot ska utgå från hundens vilja och förmåga.

Musik och program

Musiken du väljer till ditt program har stor betydelse för publikens upplevelse. Det är bra om låten du väljer har en tydlig rytm. Om låten har en refräng i ett tempo som bryter av från verserna lägger du in tempoväxlingar. När det gäller tempo är det viktigt att du väljer det efter hundens förmåga och temperament. Till en hund som rör sig långsamt och försiktigt passar inte en rivig och fartig låt. För en kvick och snabb hund spelar musikvalet inte lika stor roll. Här är det mer hundens personlighet som ska få bestämma. En lättstressad hund kan fungera bättre med lugnare musik. Dela upp musiken i flera olika delar och prova vilka rörelser som passar till de olika delarna. Sen tänker du igenom övergångarna noga mellan rörelserna, ert program ska ha bra flyt och rörelserna ska gå väl in i varandra utan avbrott. I bestämmelserna för freestyle finns det angivet hur kort respektive hur långt ett program får vara i varje klass.

Foto: Vanja Enquist

Heelwork to music

Är en publiksport, precis som freestyle, men här är det ett bra och följsamt fotgående som ska vara dominerande under hela programmet. Hunden och föraren ska arbeta nära varandra hela tiden, under minst 75 procent av programmets längd, resterande 25 procent består av freestylerörelser. Hundens position kan vara på olika sidor om föraren och i de officiella regler för heelwork to music är upp till tio olika positioner tillåtna. I den här grenen kräver man mycket av hundens följsamhet vid ”fotgåendet” och att den håller sin position stabilt. Det har tagit lite längre tid för heelwork att få anhängare - i jämförelse med freestyle - men sedan ett par år växer intresset starkt.

Svenska freestylehundklubben (SHFK) är avtalsansluten till SKK.