F&T

Fastighet & trivsel är en grupp som ser till att det helt enkelt ska vara trevligt och välkomnande att komma till vår klubbstuga, tvåbent som fyrbent!Gruppen består av Annica Bolme, Ann-Sofie Gothnell, Birgitta Dyani, Camilla Forsgren, Gunilla Leander Persson, Göran Johansson, Kicki Helmersson

För att vara med i FoT-gruppen krävs inga förkunskaper; alla kan göra något.

Ta gärna kontakt med oss på mailen eller lägg en lapp i förslagslådan som är ute i Nyliden om du vill vara med i vår grupp, hjälpa till eller om du har något förslag. 


Lite om våra arbetsområden:

- Bevaka och initiera underhåll på fastigheten – underhållsplan

- Löpande underhåll på fastigheten sommar som vinter (snöröjning, tältet m m) Här ingår även återvinning, sopor och panthantering

- Ansvara för att gräsklippningen fungerar

- Planera och leda städdagar vår och höst

- Planera och leda arbetsdagar vid behov

- Ansvara för att det alltid finns läsk, kaffe, fikabröd, hygien och städartiklar

- Kontaktperson för Vägsamfälligheten

- Genomföra trivselaktiviteter utifrån verksamhetsplanen

- Kontakten med grannen och lösa de problem som kan uppkomma


Sammankallande i F&T

Annica Bolme


Vill du vara med i F&T eller har andra frågor?