Realistiska hundmöten - Måndagar 18.30-19.00

Syftet är att träna hundmöten så realistiskt som möjligt. Vi kommer att promenera på en i förväg bestämd slinga med en stunds mellanrum för att få jämn spridning på mötena. Vi stannar inte och pratar med varandra utan beter oss som vi gör när man möter en okänd på promenad. Vi går vår "vanliga" promenad men på en bestämd plats för att vi med all säkerhet ska få chansen att träna på hundmöten med okända hundar. Vi planerar allt innan för att på så vis slippa momentet att vi träffas innan.

Frågor om Realistiska hundmöten?