Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika till kantarell eller något annat. Inom SBK Specialsök är det röd Kong Classic som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att preparatet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten.
Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.
Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta, på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.


Hunden ska kunna utföra ett sök oavsett påverkan av sökmiljön med bibehållet fokus och engagemang. Vid fynd ska hunden gå in i en passivt påvisande markering. Sökarbetet ska anpassas till miljön som råder. Hunden ska efter förarens anvisningar arbeta noggrant. Oavsett storlek och utformning på området ska söket vara målinriktat och effektivt med bra fokus och intensitet. Föraren lägger upp systematiken för att få hela området avsökt och står för taktiken medan hunden är arbetsverktyget. Hunden ska söka självständigt inom förarens anvisningar. Med detta avses att föraren inte ska detaljstyra söket men hunden ska heller inte söka helt utan styrning. Hela området med ingående objekt ska sökas av och tiden ska disponeras väl. Det är förarens uppgift att se till att hunden ges möjlighet att söka av hela området.