PR-info

(Public Relations-info/Hemsida)

​prinfo.vbhk@gmail.com


HUG

(HundägarUtbildningsGruppen)

kursanmalanvbhk@gmail.com 


TÄS

​(TÄvlingsSektorn)

vbhk.tavling@outlook.comFOT

(FastighetOchTrivsel)

trivselvbhk@gmail.com


RUG

(RasUtvecklingsGruppen)

rug.vbhk@gmail.com


Kontaktpersonerna för alla grenar

Kontaktpersoner