Upplevelse av rapport

Att träna rapport är något du gör tillsammans med andra människor och träningsgänget blir som en liten familj.

Träna rapport

En bra förutsättning är att hunden ska vara självständig så den törs springa ifrån sin förare men ändå målmedveten så att den inte springer vind för våg i skogen. Hunden ska också vara välbyggd så att den kan och orkar springa långa sträckor i kuperad terräng.

Så här tränar du rapport

Träningen börjar med en vanlig budföring (skickar hunden mellan två människor) på kort avstånd och sedan stegrar du den successivt. Det är viktigt att försöka komma med i en bra träningsgrupp där du kan få bra tips och hjälp. Konditionsträning är en viktig bit i rapportträningen då själva springandet är grundläggande för ett bra genomförande.