Om skydd

Inom SBK finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella IGP och mondioring. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. 

Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utifrån den polisiära användningen av hund.

Hunden ska hela tiden vara under god lydnad av föraren och får bara agera i speciella situationer. Dessa kan beskrivas som då hunden sänds av föraren efter flyende person, då en person som hunden satts att bevaka försöker avvika samt då föraren utsätts för ett kraftigt hot (angrepp) från en person.

Hunden bedöms i kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning.

I våra regler för bruksprov beskrivs fältprovet i skydd i detalj.