Om TÄS

Tävlingssektorns huvudsakliga uppgift är att arrangera officiella och inofficiella tävlingar i olika grenar, samt ansvara för att det utbildas funktionärer.


Det krävs ingen utbildning för att sitta med i vår sektor utan alla som är intresserade av tävling är välkomna. Om man inte vill vara en del av sektorsarbetet så kan man ändå vara oss behjälpliga då vi alltid behöver
funktionärer till de olika tävlingarna. Vi som sitter med i sektorn ansvarar för att ansöka om och arrangera tävlingarna, men behöver allas hjälp för att genomföra dem.

Om du är intresserad av att hjälpa till på tävling så blir vi jätteglada om du hör av dig. Att vara funktionär är ett toppenbra tillfälle att lära sig mer om de olika grenarna!😊

Foto: Vanja Enquist

Sammankallande i TÄS

Jenny Viklund


Vill du vara med i TÄS eller har andra frågor?