På klubbstugan vid ytterdörren hittar du en fysisk idélåda men här kan du även skicka in dina idéer digitalt! Idéerna går då till styrelsen som i sin tur kan skicka det vidare till lämplig grupp/person. Du kan skicka in förslag på precis vad som helst, här är några exempel:

- Aktiviteter

- Kurser

- Tävlingar

- Materialbehov

- Förbättringar klubbområde

- Förbättringar community

- Osv

Vi ser fram emot att få höra dina tankar!