Träna patrull

Hund och förare med erfarenhet av spårarbete har goda förutsättningar att prova patrull. Föraren bör ha god kännedom om inlärning och möjlighet att ingå i en träningsgrupp.

Hunden blir säkrare på att markera och följa ett spår samt att arbeta med vind- och ljudmarkering. Föraren får utveckla sin förmåga att läsa sin hund.

Så här tränar du patrull

Oftast ingår ekipaget i en träningsgrupp med siktet inställt på att tävla bruksprov. Träningen bygger på att hunden motiveras och belönas till att uppmärksamma dofter och ljud från gömda människor.