Bruks - de fem olika inriktningarna


Spår
spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

Sök
sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Rapport
rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

 

Svenskskydd

I svenskskydd ska hunden stoppa flyende person och avvärja kraftiga hot mot föraren.

 

Patrull

I patrull ska hunden spåra, upptäcka luftvittring och ljud från människor i ett begränsat område.


Tävla i bruksprov

Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i de olika bruksproven. Det finns några specialbestämmelser avseende villkor för deltagande och dessa kan man läsa om i reglerna.

Lydnadsmomentet

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.
På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.


Träningsledarbevis krävs under perioden 1/3-20/8, tryck på länken nedanför för mer information.