Nosework

Nosework är inspirerad av de utmaningar som specialsökshundar och deras förare möter i sitt arbete vid myndighetsutövning. Målsättningen med Nosework är att ge hundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom nosarbete. Grenen bygger på hundens medfödda instinkt att använda sitt luktsinne. Sporten går ut på att hunden ska söka efter förutbestämda hydrolat i olika miljöer där förare och hund i första hand tävlar mot sig själv. Doften placeras i skiftande miljöer med varierande svårighetsgrad vilket ger hunden mental och fysisk stimulans.

Svenska Nosework klubben (SNWK) ingår i SKK-organisationen. SNWK utgår från värderingar såsom mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Grenen är uttryckligen till för alla hundar som aktiveringsform men inte nödvändigtvis som tävlingsform. Nosework utgår från att inlärning och träning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden.