Träna skydd

Hos hunden ställs krav på kamplust, skärpa, försvarslust samt goda nerver.

Kamplust är hundens "motor" som får den att engagera sig i exempelvis dragkamp. Skärpa är hundens benägenhet att reagera med aggressivitet på retningar, försvarslusten är hundens benägenhet att försvara sin förare. De goda nerverna behövs för att hunden ska kunna sortera intryck och anpassa sitt agerande efter situationen.

Tävla i bruksprov skydd

För deltagande i skyddshundsgruppen samtliga klasser (lägre, högre och elit) krävs att hunden är av brukshundras, som SBK har avelsansvar för, och att hunden är minst 18 månader gammal. Det krävs också licens utfärdad av Brukshundklubben.

Foto: Vanja Enquist